دوشنبه 31 اردیبهشت 97

بسمه تعالی


از آنجایی که توفیق خدمت به بیماران ودردمندان ونجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قراردارد وبا توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام وکارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد وبه جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز وفداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند ، منشور حقوق کارکنان بیمارستان با همفکری تیم مدیریت اجرایی بیمارستان به شرح ذیل تهیه گردیده تا با رعایت آن خدمات متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد :

1-    پرسنل بیمارستان حق دارند : در قبال ارائه مراقبت مطلوب وموثر ، از جانب بیماران وهمراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

2-   پرسنل بیمارستان حق دارند : فقط در چارچوب وظایف قانونی وبر اساس اصول علمی ودستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ارائه خدمت نمایند .

3-  پرسنل بیمارستان حق دارند : از امنیت مالی ، جانی وشغلی برای ایفای وظایف شغلی برخوردار باشند.

4-   پرسنل بیمارستان حق دارند : از هرگونه تعرض وپرخاشگری گفتاری وکرداری احتمالی توسط بیماران ویا همراهان درامان باشند.

5-   پرسنل بیمارستان حق دارند : علی رغم درخواست واصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول وقواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند وبه قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع وقانون پایبند باشند.

6-   پرسنل بیمارستان حق دارند : بر اساس شرح وظایف وزیر نظر مسئول مربوطه وبر اساس قوانین ومقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

7-  پرسنل بیمارستان حق دارند : از سلوک مناسب وتکریم از سوی مسئولین ، کارکنان ، ماموران دولتی ، بازرسان ، بیماران وهمراهان ایشان برخوردار شوند

8-  پرسنل بیمارستان حق دارند : از آخرین دستورالعملها وروشهای نوین درمانی وآیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.

9-   پرسنل بیمارستان حق دارند : از حمایت ومساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند ، برخوردار شوند.
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.

طراحی و پیاده سازی : شرکت مهندسی فرایند گستر نیوشا