نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 91  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٥٢٢٦١
 ایـن هـفتـه : ١٣٥
 دیـروز : ١٣
 امـروز : ١٩


 بيمارستان 96 تختخوابي قائم (عج) بردسير

در زميني به مساحت 12 هکتار با زيربناي 11000 مترمربع در دي ماه سال 1369 احداث و در مهر ماه 1383 با 96 تخت مصوب  به بهره برداري رسيد .

در حال حاضر تعداد تخت فعال بیمارستان 70 تخت می باشد.


متراژ بخشهاي بستري و تعداد تخت فعال آنها به شرح ذيل مي باشد :

×   بخش داخلي با 472 مترمربع  مساحت داراي 24 تخت فعال .

×   بخش اطفال با 350 مترمربع مساحت داراي  10 تخت فعال .

×   بخش زنان و زايمان با 690 مترمربع مساحت داراي 10 تخت فعال .

×   بخش جراحي عمومي با 300 مترمربع مساحت داراي 10 تخت فعال .

×   بخش روانپزشكي با 350 مترمربع مساحت داراي6 تخت فعال .

×   بخش ccu با 250 مترمربع مساحت داراي 4 تخت فعال .

×   بخش نوزادان با 150 مترمربع مساحت دارای 6 تخت فعال .
و همچنین بخش اورژانس دارای 8 تخت و بخش دیالیز دارای 3 تخت که در این بخش ها خدمات به بیماران ارائه می گردد
واحد های پاراکلینیک این بیمارستان آزمایشگاه  ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، کلینیک ویژه و کلینیک سوء مصرف می باشد.

پزشکان معالج :
در این بیمارستان پزشکان عمومی در بخش اورژانس خدمات به بیماران ارائه می دهند.
دارای دو پزشک متخصص داخلی در کلینیک ویژه  ، پزشک متخصص زنان و زایمان  ، متخصص بیهوشی ، متخصص جراحی عمومی ، دو پزشک متخصص اطفال و نوزادان و متخصص اعصاب و روان می باشد که به صورت تمام وقت در این بیمارستان فعالیت دارند و  متخصصین ارتوپدی ، پوست ، قلب و چشم به صورت پاره وقت در کلینیک ویژه خدمات خود را به بیماران ارائه می دهند.

اين مركز علاوه بر دارا بودن درجه يك طي شش سال متوالي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي داراي گواهينامه ایزو ، گوهینامه واحد سبزنمونه ، رتبه ممتاز در پايش شير كودك و واحد برتر در ارزشيابي ترويج تغذيه با شير مادر مي باشد .